Vrids träden när jorden snurrar?

I Norrland har jag observerat att gamla döda träd (tallar) som förlorat sin bark har en svagt spiral­vriden fiberriktning. Beror det på corioliskraften, ­eller finns det en annan förklaring?

/Bengt Wahlquist

Publicerad

Vedfibrerna är alltid mer eller mindre spiralformigt orienterade i träd. Hos en tall är denna spiral oftast högervriden. Fiberlutningen har sitt ursprung i cellernas lutning i det tunna skikt under barken, kambium, där trädets tillväxt sker. Denna lutning är genetiskt kontrollerad, men lutningsgraden kan också påverkas av miljön. Corioliskraften påverkar däremot inte fiberlutningen.

/Totte Niittylä, universitetslektor, Umeå plant science centre, SLU

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor