Att förutsäga framtiden

Publicerad

Nej, denna bok handlar inte om gammaldags framtidsforskning, där man fantiserade om hur världen skulle se ut om fem, tio eller tjugofem år – utan om de korta bedömningar vi gör på några månaders sikt eller något år framåt. Ett typiskt exempel vore att testa våra statsvetenskapliga förståsigpåare om den rödgröna samarbetsregeringen kommer att hålla till valet 2018 eller inte – och gärna jämföra med utsagorna från en kontrollgrupp av lekmän.

Forskarna har testat ett tusental vanliga amerikaners förmåga att bedöma just sådana frågor om den nära framtiden. De fann att några var betydligt bättre än slumpen. Och framgång berodde inte bara på intelligens, skicklighet i statistik eller omfattande nyhetskonsumtion. De som var riktigt bra var även ödmjuka personer med förmåga att ändra ståndpunkt när nya fakta förändrar världen.

En annan lärdom är att vi bör begära fler kontrollerbara förutsägelser med en tidsram av de forskare och experter som gör prognoser. Ska vi lära oss något så bör vi kunna bedöma experternas utsagor efter hand – att sätta ”evidens före eminens”, som någon uttryckte det.

Boken avslutas med tio goda råd för den som aspirerar på att bli en superforecaster.

Av Henrik Höjer

Superforecasting

Philip Tetlock & Dan Gardner
Random house books

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor