Miljöbombning fyller 40 år

Publicerad

Bild: Radek Petrasek / CTK / TT

Under 1960-talet blev det uppenbart att röken från framför allt Tysklands och Storbritanniens koleldade industrier nådde långt in i Sverige och försurade sjöar och vattendrag. Fiskbestånden minskade dramatiskt. Sedan 1976 har därför tusentals svenska sjöar och vattendrag bombats med närmare 5 miljoner ton kalk, till en kostnad på ungefär 5 miljarder kronor. Nu har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet utvärderat det omfattande projektet, och kommit fram till att fiskbestånden har återhämtat sig riktigt bra i de kalkade vattendragen. Samtidigt syns en viss förbättring även i obehandlade vattendrag, eftersom rening av utsläppen har minskat mängden försurande ämnen. Kalkningen måste dock fortsätta under lång tid framöver, enligt forskarna.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor