Bättre att äta upp än att elda upp

Publicerad

I er artikel tycker en forskare att förbränning är bättre än rötning. Det tycker inte jag, då matrester har en fukthalt på cirka 50 procent. Man måste slänga på en massa bensin för att matrester som innehåller så mycket vatten skall brinna.

/Helene Balsberg

Svar: Forskaren Johanna Spångberg drar sin slutsats utifrån en livscykelanalys. Det är alltså inte hennes åsikt det handlar om – slutsatsen är resultatet av en omfattande beräkning som tar hänsyn till allt möjligt, och det gäller lokala förhållanden och inte nödvändigtvis överallt. Att förbränning var bättre (eller mindre dåligt) berodde inte på att matresterna var något bra bränsle. Precis som du framhåller krävdes det även i den här studien ofta mer energi för att förbränna än vad som kunde utvinnas.

I stället beror resultatet på att det i den studie det talas om dels fanns ineffektivitet i insamlingssystemet och hanteringen, dels att det blev ganska höga utsläpp av metan vid hanteringen av rötresterna. Metan har en kraftigare klimateffekt än koldioxid. Johanna Spångberg betonar att den viktigaste slutsatsen är att det alltid är bättre att använda matrester som livsmedel, om de fortfarande går att äta, än för energiproduktion.

/Anna Davour

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor