Går det att lugna känslostormarna?

Det är utmattande att leva med häftigt pendlande känslor – att inte kunna bli arg utan att bli rosenrasande, och att inte kunna bli ledsen utan att bli förtvivlad. Kan man lära sig att dämpa dessa svängningar – och i så fall hur?

/Eva

Publicerad

Vi har alla känslor, men hur lätt vi känner dem och hur starkt vi upplever dem varierar. Denna känslosamhet varierar redan från småbarnsåren och brukar då kallas för temperament, vår medfödda personlighet.

Att vara en känslomänniska har många fördelar, som att man känner positiva känslor starkare och lättare blir engagerad. Å andra sidan känner man, som du beskriver, också starka negativa känslor – såsom raseri och förtvivlan – vilket kan vara svårt. Under uppväxten lär vi oss att känna igen olika känslor och att kontrollera dem. Vi reglerar våra känslor, vilket vi uttrycker i språket som att vi håller tillbaka ilskan, sväljer gråten och stoppar skrattet. Den som har starkare känslor behöver vara ännu bättre på att reglera dem.

Det kan finnas många olika skäl till svårigheter med känsloreglering. I de flesta fall kan man träna på olika sätt att hantera känslor. Det har utvecklats psykoterapier som särskilt fokuserat på detta, exempelvis dialektisk beteendeterapi (DBT). Alltså kan man lära sig att dämpa sina känslostormar med hjälp av psykologisk behandling.

/Mia Ramklint, docent, överläkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, Akademiska sjukhuset

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor