Hur mår Europa?

Publicerad
Land Andel av landets 25–64-åringar som svarar att deras hälsa är bra eller mycket bra (%)
   
Grekland 84,6
Irland 84,2
Sverige 82,9
Cypern 82,7
Malta 82,6
Schweiz 82,1
Nederländerna 80,1
Norge 80,1
Spanien 79,8
Rumänien 79,6
Belgien 79
Island 78,8
Italien 78,7
Bulgarien 77,7
Finland 76,1
Luxemburg 74,6
Storbritannien 73,8
Danmark 73,6
Österrike 73,1
Frankrike 73
Slovakien 71,8
Tjeckien 71,4
Slovenien 69,9
Tyskland 69,8
Kroatien 65,3

Trots ekonomiska motgångar upplever nästan 85 procent av befolkningen i Grekland att deras hälsa är bra eller mycket bra. Sverige hamnar på tredje plats. Andelen som i stället svarar att de mår dåligt eller mycket dåligt är allra störst i Kroatien (13,4 procent), följt av Ungern (11,4) och Portugal (11,3). Motsvarande siffror i Grekland och Sverige är 5,4 respektive 3,6 procent.

Källa: EUROSTAT

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor