Svensk bärbar vattenrenare till Bangladesh

Lundaforskare har utvecklat bärbara, solcellsdrivna reningsverk, som gör det möjligt för folk på landsbygden i Bangladesh att få rent dricksvatten. Projektet drivs tillsammans med fredspristagaren Muhammad Yunus.

Publicerad
Vattnet pumpas genom ett genomskinligt rör, där det desinficeras med energirikt ultraviolett ljus som slår sönder mikroorganismernas arvs- massa. Dioderna som alstrar uv-ljuset drivs med solceller. 

– Bangladesh har stora vattenproblem eftersom grundvattenbrunnarna är förgiftade av arsenik från berggrunden. Då använder man i stället flodvatten, som är förorenat av sjukdomsframkallande mikroorganismer från avlopp och gödsel, säger Kenneth M. Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet.

Han ingår i en forskargrupp som har tagit fram en enkel desinfektionsmetod som ska göra det möjligt att rena flodvattnet även långt ute på landsbygden, utan tillgång till fast elektricitet. Metoden bygger på att filtrerat flodvatten handpumpas genom ett transparent rör – inte större än en toarulle – där vattnet blir belyst med ultraviolett ljus.

– Då förstörs dna-molekylerna hos mikroorganismerna så att de inte kan fortplanta sig och orsaka sjukdom, säger Kenneth M. Persson.

Det ultravioletta ljuset skapas av en diod, som i sin tur drivs av elektricitet som kommer från solceller på den bärbara reningsanläggningen.

Metoden, som kallas Dis4field, ger inte bara rent vatten, utan även arbetstillfällen. Lundaforskarna samarbetar med ekonomen Muhammad Yunus, som fick Nobels fredspris år 2006 för att ha utvecklat så kallade mikrolån. Tack vare mikrolån kan många människor få en inkomst genom att driva små vattenreningsanläggningar och sälja rent, billigt vatten till grannarna.

– Det är en sympatisk tanke att kunna rulla ut reningssystem överallt där det behövs, säger Kenneth M. Persson.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor