Ingen rök utan eld

Publicerad

1 | Varifrån kan ordet nikotin härledas?

A Inkafolkets ord för tobak

B Ögruppen Nikobarerna

C Ryske importören Jurij Nikotin

D Kärlkramp, nicotina pectoris

E Franske tobakspionjären Jean Nicot

2 | Varför tillsätts ammoniak till tobaken i cigaretter?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor