Osäker ålder avslöjas med magnetkamera

Bilder av knäleder tagna med magnetkamera ger mer tillförlitliga besked om flyktingars ålder än dagens metoder, enligt Socialstyrelsen.

Publicerad
Kameran avbildar knäledens tillväxtzoner, som mognar först vid cirka 24 års ålder.
Bild: Kris Brauer

Regeringen har efterlyst säkrare sätt för att fastställa åldern på ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl i Sverige. Nu är Socialstyrelsen färdig med en granskning av forskningen i den omstridda frågan.

– Glädjande är att vi har fått nya metoder under de senaste åren, säger Carl-Erik Flodmark, projektledare på Socialstyrelsen, och barnläkare med erfarenhet av att bedöma ålder hos asylsökande under 1990-talets flyktingvåg.

Röntgenbilder av händer och tänder – som hos de flesta mognar vid mellan 17 och 19 års ålder – är i dag det vanligaste underlaget för åldersbestämningar. Risken att ett barn klassas som vuxen är omkring 10 till 12 procent.

Den risken minskar till cirka 3 procent för pojkar och 7 procent för flickor om man i stället utgår från bilder av knäleder tagna med en magnetkamera, uppskattar Socialstyrelsen.

– Knäleden mognar vid 24 års ålder. Det gör att om man har blivit mogen i knäleden så är man ju säkert inte 18 år. Det är en ny princip för att bedöma det här, säger Carl-Erik Flodmark.

Även fotleden mognar flera år efter myndighetsåldern. Socialstyrelsen bedömer att en kombination av magnetkamerabilder från både knän och fötter kan ge god precision, och föreslår att en pilotstudie med några tusen personer utvärderar tekniken. En sådan studie skulle kunna vara klar i början av nästa år.

De begränsade studier som hittills har gjorts bygger enbart på människor i Europa och USA. Vidare forskning behövs för att ta reda på om metoden ger rimliga åldersbesked även för människor från andra delar av världen. 

Tänder mognar tidigare

Tänder och händer mognar vid 17–19 års ålder. Fotleder, knäleder och nyckelben mognar vid cirka 21, 24 respektive 25 års ålder.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor