Sov på saken

Publicerad
God sömn ger bättre minne.
Bild: iStock

Hjälper det att sova på saken? Ja, i alla fall om man vill komma ihåg det man upplevt och lärt sig under dagen. Medan vi sover sorteras nämligen alla intryck och upplevelser vi haft under dagen och viktig information lagras sedan i minnet. Det konstaterar forskare vid University of Bristol, som i en studie har studerat hjärnaktiviteten hos sovande personer. Resultaten visar att de mönster av hjärnaktivitet som utspelats under dagen snabbspelas upp igen – medan vi sover.

Denna snabbuppspelning sker i hippocampus, som kan sägas vara det område i hjärnan som är ansvarigt för att lagra våra minnen. Enligt forskarna är det viktigaste resultatet i studien att man kunnat se att återuppspelningen av hjärnaktivetet under sömnen stärker de mikroskopiska kopplingarna mellan våra aktiva nervceller, vilket är helt avgörande för att kunna befästa ett minne. Förutom att bekräfta vikten av en god natts sömn, tyder resultaten också på att det finns ett samband mellan hur framgångsrik den nattliga återuppspelningen av hjärnaktivitet är och hur bra man mådde när man tillgodogjorde sig informationen under dagen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor