Aruba vill visa vägen

Öar leder omställningsarbetet till hållbara energikällor. På Aruba är till exempel målet att enbart producera grön el 2020, och många nationer blickar mot den lilla karibiska ön.

Publicerad
Från olja till turism Aruba är den minsta av ABC-öarna; Aruba, Bonaire och Curaçao, som ligger nära den sydamerikanska kusten i södra Karibien. Ön är cirka tre mil lång och en mil bred. Det är en autonom del av kungariket Nederländerna. De drygt 100 000 invånarna består av 96 nationaliteter. Många har flyttat till Aruba på grund av oljeindustrin. Närheten till Venezuela gjorde ön attraktiv för etablering av oljeraffinaderier. Nu har turism seglat upp som en viktig inkomstkälla.
Bild: Roger Borgelid

Efter klimatmötet i Paris ska världens länder förvandla ord till handling. Den karibiska ön Aruba har bestämt sig för att bli koldioxidneutral till 2020. Grön el ska minska oljeimporten och därmed klimatavtrycket. När vi träffar Arubas premiärminister Mike Eman berättar han att målet är en helt förnyelsebar elproduktion inom fyra år.

– Det arbetar vi hårt för att nå, säger han.

På Aruba kommer en tredjedel av den producerade elen från vind- och solkraft. Solpaneler täcker taket på regeringskansliet i huvudstaden Oranjestad, delar av flygplatsen och hotell. Det jämna klimatet året om med många soltimmar, i genomsnitt åtta om dagen, och starka vindar har gjort satsningen på vind- och solkraft naturlig. Hittills finns det en vindkraftspark på Aruba och planer på att bygga ytterligare en inom kort. Regeringen har sänkt importskatten på solpaneler samtidigt som världsmarknadspriset på paneler snabbt sjunker.

– Jag förväntar mig att hushållen satsar mer på solkraft inom de kommande åren, förklarar Mike Eman.

Samtidigt vill han betona att Aruba fortfarande kommer att ha utsläpp på grund av öns ”alltför många bilar”.

– De flesta går på bensin och diesel, och övergången till el- och hybridbilar kommer att ta längre tid.

Professorn i miljövetenskap vid Stockholms universitet, Johan Rockström, tycker att Arubas ambitiösa klimatsatsningar är ”bra och nödvändiga”. Men han ställer sig frågande till begreppet koldioxidneutral:

– Vad menar man när man säger det? Det är viktigt att prata klarspråk och då är det bättre att säga att man vill vara fossilfri.

Enligt honom finns det tre sätt att hindra ytterligare temperaturhöjningar: bli fossilfria och ”nolla växthusgaserna”, förvalta ekosystemens förmåga att klara påfrestningar – den så kallade resiliensen – och satsa på teknologi som binder koldioxid ytterligare.

– Aruba är en liten önation med små naturliga kolsänkor. Deras strategi att använda sol och vind är helt rätt och det enda sättet för dem är att nolla utsläppen av växthusgaser.

Maldiverna har precis som Aruba sagt att man ska bli koldioxidneutralt till 2020, och andra klimatsmarta öar som ofta nämns i sammanhanget är El Hierro som tillhör Kanarieöarna och danska Samsø. Björn-Ola Linnér är forskare inom internationell klimatpolitik och hållbar utveckling vid Linköpings universitet, och han ser en tendens på många håll att det är just öar som leder omställningen.

– Många öar ser att det är en säkerhet att gå över mot förnyelsebart, säger Björn-Ola Linnér.

Han förklarar att det blir billigare och är ett sätt att minska den sårbarhet som ett beroende av fossila bränslen innebär.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor