Färre personer dödades i krig under förra året

Under 2010-talet har antalet dödade i krig ökat kraftigt i världen. Men nu tycks trenden ha avstannat, och år 2015 blev världen något mindre blodig.

Publicerad
Syrien, Sydsudan, Irak och Afghanistan är världens minst fredliga länder. Mest fredliga är Island, Danmark, Österrike och Nya Zeeland, enligt Global peace index. På bilden ruiner i Homs i Syrien.
Bild: Istockphoto

Under 2015 dödades 118 000 personer i krig och inbördeskrig, vilket är en minskning jämfört med 2014 då 130 000 dödades, enligt nya siffror från Uppsala universitet.

– Ja, det ser i nuläget ut som att kulmen är nådd, säger Erik Melander, professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet och ansvarig för Uppsala conflict data program.

Han pekar på att krigen i Syrien och Irak har avmattats något och påpekar att det är dessa krig som påverkar siffrorna mest.

– De flesta av de elva krig som pågår i världen har avmattats under 2015, säger han. Det är bara i Afghanistan och Yemen som dödstalen har ökat, medan de är rätt oförändrade i Nigeria och Somalia.

– Vi ser även att Islamiska staten har försvagats, och att flera fredsprocesser, till exempel i Colombia och Myanmar, har gått framåt under året som gått. Så det inger ett visst hopp, säger Erik Melander.

Resultaten kommer att publiceras i Journal of peace research.

Även om man kan se en viss minskning i antal dödsoffer så är konfliktnivån i världen fortfarande hög, enligt den senaste utgåvan av Global peace index. Det betyder att den negativa utvecklingen sedan ungefär 2010 fortsätter. Detta index tas fram av freds- och konfliktforskare vid ett halvdussin universitet i världen. Där analyseras 163 länder enligt 23 indikatorer. Det handlar inte bara om antal döda i krig eller inbördeskrig och mordstatistik, utan även om militära utgifter, vapenexport, grad av politisk instabilitet, relationer med grannländer och liknande.

… men konfliktnivån ökar
Genom att analysera 23 olika parametrar – bland annat döda i krig, antal mord och politisk instabilitet – i totalt 163 länder beräknas konfliktnivån i världen.

Källa: Global peace index 

Man kan även notera en polariserad utveckling – vissa delar av världen blir allt fredligare, som Europa, medan andra blir mindre fredliga, som Mellanöstern.

Rapporten publiceras av Institute for Economics and Peace i Sydney och New York, och detta är den tionde årliga utgåvan.

Även om 2010-talet hittills varit våldsammare än 1990-talet och 00-talet, så kan det vara värt att påpeka att dagens konflikter hittills är långt mindre blodiga än de som präglade stora delar av 1900-talet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor