Världens flitigaste forskarländer

Publicerad

Land

Antal publicerade vetenskapliga artiklar per tusen invånare

Schweiz 1,9
Danmark 1,7
Australien 1,6
Sverige 1,5
Island 1,5
Norge 1,4
Nederländerna 1,4
Finland 1,4
Singapore 1,4
Slovenien 1,3
Kanada 1,3
Nya Zeeland 1,2
Israel 1,1
Storbritannien 1,1
Belgien 1,1
Irland 1,1
USA 1
Österrike 0,9
Sydkorea 0,9
Tyskland 0,9
Spanien 0,9
Portugal 0,8
Luxemburg 0,8
   

Strax efter millennieskiftet publicerade Sverige och Schweiz flest vetenskapliga artiklar per capita bland alla OECD-länder: 1,3 per tusen invånare. Danmark låg strax efter med 1,1 publiceringar. Sedan dess har Schweiz, Danmark och Australien dragit ifrån, och Sverige har – trots en ökad publiceringstakt – halkat ned till fjärdeplatsen. Antalet vetenskapliga artiklar som publiceras i hela världen är 2,4 miljoner.

Källa: Vetenskapsrådets forskningsbarometer för 2016.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor