Nybörjarfåglar kan behöva en paus

Efter Thomas Alerstams superintressanta artikel om flyttfåglar i F&F 3/2016 undrar jag tre saker:

  1. Kan fåglar som flyttar mellan nordlig och sydlig sommar häcka på båda halvkloten?
  2. Finns det arter av flyttande fåglar som häckar på Eldslandet eller Nya Zeeland och flyttar norrut när det blir sommar här?
  3. Myrspoven flyger direkt från Alaska till Nya Zeeland. Men hinner ungfåglarna verkligen samla muskler, fettreserver och flygkunskaper för att klara det – eller mellanlandar förstagångsflygarna i till exempel Hawaii?

/Göran Bergquist, Lidingö

Publicerad
Myrspoven mellanlandar ibland på någon söderhavsö då den flyttar från Alaska till Nya Zeeland.
Bild: Istockphoto

1. Inga arter genomför två olika häckningar vid sina vistelser på norra respektive södra halvklotet under ett år – troligen för att årets 365 dagar inte räcker till. Det måste finnas tid under årscykeln för flyttningsperioder, häckning och ruggning – alltså att byta till nya fjädrar. Ytterligare en lång och mödosam häckningsperiod skulle bli för mycket.

2. Jo, det finns arter som häckar på södra halvklotet och ”övervintrar” under vår sommar på norra halvklotet. Det är främst havsfåglar som är långflyttare från södra halvklotet. Miljoner grå liror, som häckar på Nya Zeeland, och kortstjärtade liror, som häckar vid Tasmanien, flyttar till norra Stilla havet och till och med upp till Berings sund under den nordliga sommaren. Till norra Atlanten kommer till exempel sydpolslabbar från Antarktis och grå och större liror från Sydatlanten.

3. En del vuxna myrspovar som följts från Alaska har inte nått ända fram till Nya Zeeland i en enda flygning, utan mellanlandat på söderhavsöar – troligen för att fylla på bränsleförråden – innan de fortsatt sista biten mot målet. Man kan nog misstänka att sådana mellanlandningar sker oftare för ungfåglar, av de skäl som du nämner.

/Thomas Alerstam, professor i zoologisk ekologi, Lunds universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor