Tack för alla brev!

En bra tidning får bra läsarbrev, brukar vi tänka när vi går igenom de läsarbrev som strömmar in. Så fortsätt skriv!

Publicerad

Varje dag kommer det brev till Forskning & Framstegs redaktion från er läsare. Inte sällan börjar breven med några vänliga ord, för att sedan komma med något förslag eller påpeka att något är tokigt: ”Tack för en fantastisk tidning. Er kan man lita på. Döm därför om min förvåning när jag på sidan 22 får läsa att …”

Vi brukar säga att vi har Sveriges kunnigaste läsekrets. När vi förväxlar ”vikt” med ”tyngd” eller transkriberar ett ryskt namn fel så upptäcker ni läsare det. Och även om det är pinsamt att vi gjort fel så är det ändå nästan alltid roligt med dessa brev. De är både vänliga och lärorika.

Ibland handlar det om saker som är bortom vår förmåga. Som den äldre läsare som skrev från ett sjukhem och med darrig handstil bad om hjälp med att utreda spökerierna på hemmet.

I några få fall handlar breven om att vi trampat på en öm tå, eller utmanat någon läsares världsbild. Det bekräftas av Björn Fjæstad, chefredaktör för Forskning & Framsteg fram till 2010. Under hans 32 år fick redaktionen flera tusen läsarbrev:

”Av dem är det särskilt två typer som fäst sig i minnet. Det ena slaget är de brev som kom från antroposofer och parapsykologer sedan vi hade blottlagt stolligheter inom deras respektive ämnesområden.

Den andra typen av minnesvärda brev är från läsare som haft konkret nytta av F&F. Till exempel läsare som insett vilken svårdiagnosticerad sjukdom de lider av, som fått praktiska tips vid sommarstugebygge eller läst om smarta sätt att genomföra omröstningar om vart en skolresa bör gå.”

”Det är med stigande förundran …” och andra typiska läsarbrev

Kalla det inte för ett nobelpris!
När F&F kommer i brevlådan brukar jag se fram mot nöjsam läsning. Så också i dag. Mycket bra. Tyvärr en miss i bilagan om Nobel. Jag har ägnat mig åt att utrota felet att kalla Riksbankspriset för något annat än det är. Nu hittar jag ett sådant misstag på sid 27.

En kort sammanfattning
Vet du vad jag tycker, i kortaste sammanfattning? Sverige bör ta emot flyktingar av humanitära skäl. Punkt, slut.

Att skilja alger från sjögräs
Med dagens post kom F&F. Som gammal F&F-läsare bläddrade jag genast genom tidskriften. Jag stannade på sid 25 och tittade närmare på bild och text. Upptäckte två fel. Texten handlar om sjögräs, alltså fröväxter, men bilden visar brunalgen fingertare. Enligt texten lever ålgräset längs svenska västkusten. Det stämmer inte, för ålgräset är en vanlig art i Östersjön.

Att söka efter sanning eller efter konspiration
I septembernumret hade jag väntat mig en sakkunnig analys av tvillingtornens kollaps. YouTube visar mycket material som ifrågasätter den officiella sanningen. Experterna hos ”Sanningsrörelsen” är många och kunniga. Borde inte F&F visa läsarna vilken sida som verkar trovärdigast, ur vetenskaplig synvinkel – de som vill ha en objektiv undersökning eller de som motsätter sig en sådan!

Upprörande artikel om svenska skolan
Det nya F&F-häftet är ett av de intressantaste på ett tag. Inte minst blir jag berörd och upprörd av det du har att rapportera i din artikel. [… ] Går det så till i svenska skolor att en förälder kan komma knallande och säga att ”nja, jag tycker att alla verb ska vara lika, så jag vill inte att ni lär ut att man i franskan har både svaga och starka verb?”

Fågelvärldens svarta får
Det är med stigande förundran jag läser artikeln ”Den nyttiga skarven” i F&F. Att skarvfrågan är komplex innebär inte att den är obegriplig. I stället för att reda ut har ni lyckats med bedriften att röra till en riktig soppa genom att okritiskt anamma en lång rad dåligt underbyggda påståenden.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor