Apor har svårt för konsten att turas om

Människor lär sig turtagning i femårsåldern – medan färdigheten är svårare för våra släktingar schimpanserna.

Publicerad
Schimpanser är inte lika bra som människor på turtagning.
Bild: Istockphoto

Vi ägnar oss åt turtagning i alla möjliga situationer, till exempel när vi kör bil och turas om att släppa fram varandra i en korsning. Denna sociala färdighet utvecklar människor i femårsåldern, medan våra släktingar schimpanserna inte verkar göra det alls. Det tyder i alla fall en ny studie publicerad i tidskriften Psychological Science på.

Forskare från bland annat Max Planck-institutet för evolutionär antropologi i Leipzig, Tyskland, utformade ett experiment för att testa förmågan att turas om hos femåriga respektive 3,5-åriga barn, samt hos schimpanser i par. Belöningar – klistermärken till barnen och frukt till schimpanserna – placerades på två specialdesignade brickor. När en bricka drogs åt det ena hållet gick belöningen att nå på den sidan, men försvann på den andra. Genom att paren samarbetade och drog först på ena sidan och sedan på andra, fick de en belöning varannan gång.

De femåriga barnen lärde sig turtagningsstrategin snabbt och kom åt belöningen 99,5 procent av gångerna, medan de yngre barnen – trots att deras turtagning blev något bättre efter hand – bara fick sin belöning 62,3 procent av gångerna. Ungefär samma utfall gällde schimpanserna, men dessa ägnade sig aldrig åt någon konsekvent turtagning.

Människans turtagningsförmåga verkar utvecklas i takt med att våra kognitiva förmågor mognar, men forskarna menar att denna typ av turtagning kräver ett mer komplext resonerande och planerande än vad schimpanser är kapabla till.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor