Därför tolereras tortyr

Publicerad
Tortyr är mest accepterat hos två personlighetstyper.
Bild: Istock

Människors attityder till militära övergrepp har intresserat psykologiforskare vid Lunds universitet. I tidigare enkätundersökningar av studenter och militärer, har man konstaterat att auktoritetsbundna personer och människor som ser sin egen grupp som socialt mer högtstående än andra är mer benägna att acceptera tortyr. I sin senaste studie, som publicerats i tidskriften Personality and individual differences, fördjupade forskarna sig i frågan om vad som gör att just dessa personlighetstyper – de som är villiga att underkasta sig auktoriteter och de som anser sig själva stå högt i samhällshierarkin – har en ökad benägenhet att acceptera militära övergrepp och tortyr. De viktigaste faktorerna visade sig vara en stark identifikation med den egna gruppen och en tendens att avhumanisera människor som inte liknade dem själva.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor