En helt mjuk robot

Publicerad

Bild: David Scharf / SPL

Octobot är knappt tio centimeter lång och tillverkad av ett mjukt, elastiskt material. Den drivs framåt av gas som pressas genom ett system av kanaler och ventiler, vilket får benen att röra sig enligt ett bestämt mönster. Gasen alstras i en kemisk reaktion där väteperoxid frisätter syrgas. Även om Octobot måste laddas med nya kemikalier ungefär var femte minut, så visar tekniken att det tycks vara möjligt att framställa mjuka robotar fria från hårda detaljer, som batterier.

Källa: Nature

Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor