Helt normalt att det blixtrar för ögonen

När jag ligger och ska till att somna och det uppstår ett plötsligt ljud, som att en dörr öppnas eller något ramlar i golvet, så upplever jag ett ljusfenomen. Vad är det som händer? Är det bara jag som upplever detta?

/Nina

Publicerad

Fenomenet då ljud framkallar en synupplevelse kallas audio-visuell synestesi och du är inte ensam om att förnimma detta. Det är inte tecken på någon sjukdom. Det finns personer som har sådana mycket exakta synförnimmelser, till exempel att de ser en röd färg när en viss ton spelas på pianot och blå färg när en annan ton spelas. Betydligt vanligare är det att uppleva ljusblixtar som svar på ljudstimulus när man befinner sig i ett mörkt rum, såsom du beskriver.

I den outvecklade hjärnan hos mycket små barn är det mycket vanligt med sådana kopplingar mellan olika nervfunktioner i hjärnan. I takt med hjärnans utveckling sker en specialisering av funktionerna. De flesta forskare anser nog att det är rester av dessa kopplingar mellan olika hjärncentra som finns kvar även i vuxen ålder och som hos en del personer orsakar sammanblandning av sinnesintryck. Med tanke på att vi beräknas ha i storleksordningen 130 miljarder nervceller i hjärnan och att antalet förbindelser mellan dessa är oräkneligt är det ju egentligen konstigare att vi kan hålla våra sinnesintryck så rena från störande impulser som vi kan.

/Bertil Lindblom, professor emeritus i ögonsjukdomar vid Göteborgs universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor