Ihoptrasslat ljus gör koden säkrare

Publicerad

I augusti sände Kina upp en satellit för att testa teknik för framtidens säkra kommunikationer, med hjälp av kvantfysik. Ombord på satelliten finns utrustning som kan skapa par av fotoner som har sammantrasslade tillstånd. Det betyder att deras fundamentala egenskaper är knutna till varandra, oavsett hur långt ifrån varandra de befinner sig, enligt kvantteorin. Fotonerna skickas till två olika mottagare på vitt skilda platser på jordytan, där de kan användas för att skapa ett hemligt mönster av ettor och nollor, som i sin tur kan fungera som en nyckel för kryptering av data. Den krypterade informationen skickas på vanligt vis, till exempel via internet, men kan bara avkodas av den som har nyckeln.

 Det sammantrasslade tillståndet är känsligt och förstörs så fort någon av fotonerna växelverkar med något, till exempel vid en mätning. Om någon skulle försöka avlyssna fotonerna på vägen kommer mottagaren alltså att märka det, och vet då att nyckeln är osäker och inte ska användas.

 Metoden har tidigare testats med fotoner som skickas i en optisk kabel, men det här blir första gången som den används från rymden till jorden. På sikt är tanken att skapa ett eller flera nätverk av sådana satelliter för att framställa och distribuera säkra krypteringsnycklar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor