Hur avgörande är det var du är född?

Publicerad

Synen på ursprungslandets betydelse för den nationella identiteten varierar stort i Europa. I Ungern tycker 52 procent av befolkningen att det är ”mycket viktigt” att vara född inom landets gränser för att verkligen kunna vara ungrare. I Sverige är motsvarande andel 8 procent. Undersökningen genomfördes under våren 2016.

 

Land Andel (%) som tycker att födelselandet är mycket viktigt för den nationella identiteten
Ungern 52
Grekland 50
Polen 42
Italien 42
Spanien  34
Storbritannien 32
Frankrike 25
Nederländerna 16
Tyskland 13
Sverige 8
   

 

Källa: Pew Research Center 2016

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor