Skarpsynt om gener

Publicerad

För fem år sedan fick den amerikanske cancerläkaren och författaren Siddhartha Mukherjee det prestigefyllda Pulizerpriset för boken Lidandets konung. Det var en bladvändare om cancersjukdomarnas historia, driven av både personliga upplevelser och lysande populärvetenskap.

I sin nya bok tar sig Mukherjee an den biologiska ärftlighetens historia. Även denna gång utgår han från sitt eget liv. En kusin i Indien fick diagnosen schizofreni, en farbror bipolär sjukdom. Vilken roll spelar generna för de olika uttryck själens lidande tar sig i generation efter generation inom en släkt? Och vad är egentligen en gen?

Mukherjee visar hur det invecklade begreppet har vuxit fram under seklernas gång. Aristoteles, Mendel, Darwin, Morgan, Crick, Watson och Franklin ingår i berättelsen, liksom flertalet sentida dna-pionjärer – till exempel Emmanuelle Charpentier, som var gästforskare i Umeå när hon upptäckte ett nytt sätt att redigera arvsmassa.

Siddhartha Mukherjee skriver klokt om genteknikens möjligheter och dilemman, och han skriver fantastiskt bra. 

The gene

Siddhartha Mukherjee
Simon & Schuster

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor