Friska, glada och rökfria

Publicerad

Den som tror att svensken är dyster, sjuklig och ensam har fel. Förutom att vi enligt World happiness report är bland de lyckligaste i världen (se F&F 8/2015), så visar en färsk rapport från European social survey att nordborna generellt är friska och vid gott mod. I Sverige svarar bara drygt 4 procent att de har dålig hälsa, och 10 procent anser sig ha depressiva symtom. Motsvarande siffror i länder som Portugal, Ungern, Estland och Tjeckien är uppåt 10–12 procent för dålig hälsa och långt över 20 procent för depressiva symtom.

Svenskar röker även allra minst i Europa, och har enligt undersökningen den lägsta andelen hjärtproblem.

– Vi har det materiellt bra, och här finns även en relativt god social och ekonomisk trygghet. Dessutom är vi generellt rätt bra på fysisk aktivitet i Sverige, vilket har ett samband med god hälsa, säger Filip Fors, som är forskningssamordnare vid Umeå universitet, och delansvarig för datainsamlingen i Sverige.

European social survey bygger på 40000 personer i Europa som svarat på frågor om liv och hälsa.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor