Nu kan datorn hjälpa till att döma

Publicerad
Datorn kom till samma slutsats som domarna i fyra av fem fall.
Bild: Adrian Grycuk

En dator försedd med artificiell intelligens, AI, har i efterhand analyserat underlagen för 584 domar i Europadomstolen. I fyra fall av fem, 79 procent, kom datorn fram till samma beslut som domstolen. Svårast hade AI-systemet för att avgöra fall som liknade varandra, men där det fanns särskilda detaljer som ledde till olika utfall. Redan på 1960-talet, i den artificiella intelligensens barndom, talade forskare om att använda tekniken för att analysera och avgöra juridiska fall. Men det är först nu som det finns tillräckligt med datorkraft och verktyg för texttolkning och maskininlärning. Forskarna bakom studien menar inte att AI ska ersätta domare och jurister, men att tekniken kan bli ett bra hjälpmedel i den förberedande analysen av domstolsunderlag.

Källa: Peer J Computer Science.

 

 

 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor