Hur lång är en meter – och en sekund?

Publicerad

Bild: istock

Enheterna i det internationella måttsystemet (SI-systemet) håller på att få en översyn. Med allt noggrannare mätmetoder behövs bättre enheter. Enligt ett nytt förslag ska alla enheter vara fast förankrade i olika naturkonstanter som är väl uppmätta – och som är relaterade till varandra. Ett kilogram ska till exempel definieras utifrån Plancks konstant och längden på en meter och en sekund. I november 2018 tar Allmänna konferensen för mått och vikt beslut om att anta de nya definitionerna.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor