Tvång kopplat till fyra gener

Forskarna har hittat det hittills starkaste sambandet mellan tvångssyndrom och specifika arvsanlag.

Publicerad
Tvångssyndrom är ett invecklat tillstånd som delvis beror på gener.
Bild: iStock

En människa med tvångssyndrom kan tvätta händerna tills de blir såriga, eller kontrollera att spisen är avstängd så många gånger att det blir svårt att gå hemifrån. Nu har forskare i Sverige och flera andra länder hittat fyra gener som ökar risken för tvångssyndrom, som på engelska kallas obsessive compulsive disorder, OCD.

– I förlängningen hoppas vi att det kan leda till bättre läkemedel, säger Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genetik vid Uppsala universitet och en av forskarna bakom upptäckten.

En av de fyra generna påverkar signalämnet serotonin i hjärnan, och skulle kunna ligga bakom det faktum att vissa personer med OCD får lindring av mediciner som påverkar samma signalämne.

Kerstin Lindblad-Toh och hennes medarbetare utgick från gener kända för att orsaka tvångsmässiga beteenden hos hundar och möss. De undersökte även mänskliga gener med en möjlig men inte statistiskt säkerställd koppling till OCD.

Forskarna jämförde drygt 600 sådana intressanta gener med arvsmassa från hundratals människor, både med och utan OCD. Fyra av generna visade sig ha ett klart samband med tvångssyndrom hos människor, enligt en rapport i tidskriften Nature communications.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor