Varför äta maneter?

Trots att pingviner behöver få i sig mycket energi tycker de om att fånga maneter, som nästan bara består av vatten.

Publicerad

Klumpfiskar och vissa havssköldpaddor tillhör den lilla skara av arter som kan livnära sig på maneter. Manetätare förväntas ha en lugn livsstil. De måste nämligen spara på kalorierna, eftersom maneter består av 95–98 procent vatten. Pingviner passar inte alls in i den bilden. De är aktiva jägare som behöver stora mängder energi för att klara sig.

Men nu har ett internationellt forskarteam visat att fyra pingvinarter trots detta äter maneter, mer eller mindre regelbundet. Forskarna utrustade drygt 100 pingviner med små kameror, så att de kunde följa jakten under vattnet. Efter att ha gått igenom 350 timmar pingvinfilm kunde forskarna konstatera att framför allt dvärgpingviner, Eudyptula minor, verkar gilla maneter. Drygt 40 procent av deras attacker mot byten riktades mot maneter. Hos de andra tre pingvinarterna förekom spridda attacker mot maneter.

Forskarna räknade ut att maneterna bidrog med endast 2 procent av dvärgpingvinernas energibehov, trots att de utgjorde drygt 40 procent av jaktansträngningen. Manetjakten tycks alltså vara en förlustaffär rent energimässigt.

En förklaring till manetätandet skulle kunna vara att det råder matbrist. Maneterna skulle då utgöra ett slags nödproviant som är bättre än ingen mat alls. Men videofilmerna visar att pingvinerna ibland simmade rakt igenom stim med krill – som är energirika byten – för att i stället anfalla maneter.

Forskarna, som har publicerat sina rön i Frontiers in ecology and the environment, anser att det finns flera möjliga förklaringar till manetätandet. En tanke är att pingvinerna enbart äter de energirika delarna, som könsorganen och armarna – som ibland är energirika, eftersom de kan vara täckta av pyttesmå byten som maneterna bedövat med sina nässelceller. En annan teori är att maneterna innehåller något specifikt ämne som pingvinerna behöver, exempelvis fibrer i form av kollagen.

Mat för en pingvin

Dvärgpingvinen, Eudyptula minor, riktar 40 procent av sina attacker mot maneter. Övriga, energirikare byten är bläckfisk, räkor och fisk.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor