De ekonomiska klyftorna har minskat i världen

Skillnaden mellan den tiondel som tjänar minst respektive mest har minskat – men är fortfarande mycket stor.

Publicerad
Global inkomstfördelning år 2003 och 2013 De två kurvorna visar både på stora klyftor och på en stor förändring. Andelen som levde under fattigdomsgränsen har till exempel minskat från nästan 30 procent till drygt 10 procent på bara tio år (alla belopp i 2011 års dollarkurs). Källa: Our world in data, Max RoserÅrsinkomst (omräknat till 2011 års dollarvärde). Observera den logaritmiska skalan. 

Den globala medianinkomsten har nästan fördubblats mellan 2003 och 2013, i inflationsjusterade siffror. Det framgår av nya data från Oxfordekonomen Max Roser. Under samma period har även den globala medelinkomsten ökat med över 50 procent – och andelen som lever i absolut fattigdom har mer än halverats.

Den globala ekonomiska ojämlikheten är dock fortfarande mycket påtaglig. Brytpunkten för den tiondel som tjänade mest i världen år 2013 ligger på en inkomst som är mer än 30 gånger högre än brytpunkten för den tiondel som tjänade minst i världen. Men skillnaden har minskat. År 2003 var skillnaden nästan 38 gånger för samma relation mellan hög- och låginkomsttagare.

Även den globala Gini-koefficienten, ett mått för inkomstskillnader, minskade från 68,7 till 64,9 under samma tioårsperiod.

Sammantaget betyder detta att världen har blivit något mer ekonomiskt jämlik.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor