Ökad risk för demens kopplas till tung trafik

Publicerad
Avgaser och partiklar från trafiken ökar demensrisken hos de boende.
Bild: Istockphoto

Risken för demens ökar om du bor nära en tungt trafikerad väg. Det visar en studie i The Lancet, där befolkningen i den kanadensiska staden Ontario har följts mellan år 2001 och 2012. Av de 2,2 miljoner 55–85-åringarna utvecklade 243 611 demens. Risken att drabbas var förhöjd med 7 procent bland dem som bodde närmare än 50 meter från en tungt trafikerad väg. För de som bodde mellan 50 och 100 meter från trafiken var risken förhöjd med 4 procent, och för dem som bodde mellan 100 och 200 meter bort var den 2 procent högre. För boende mer än 200 meter från den tunga trafiken fann forskarna ingen förhöjd risk alls.

Forskarna kopplar demensrisken till kväveoxid i avgaserna och små partiklar från såväl avgaser som bromsar, däck och vägar. Enbart kväveoxiden och partiklarna kunde dock inte förklara hela den ökade förekomsten av demens. Forskarna spekulerar i att även buller och andra avgasämnen kan bidra.

Även risken för parkinson och multipel skleros studerades, men där syntes inget samband med närheten till trafiken.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor