Globala ekonomiska klyftor

Publicerad

Bakom denna nya, snygga sajt om global ekonomi och ojämlikhet ligger bland annat Thomas Piketty och den svenske nationalekonomen Daniel Waldenström. Här finns tidsserier över inkomstfördelning och förmögenheter i ett stort antal länder. Mumma för statistik- och grafikälskaren.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor