Parasiten som får den sista tuggan

Publicerad
Dåligt inflytande: Den nyupptäckta parasitstekeln Euderus set manipulerar andra parasiter, så att de blir fångar i sitt eget bo.
Bild: Andrew Forbes / University of Iowa

Parasit nummer ett …

1. Ekparasiten Bassettia pallida sticker in sin äggledare i en ek och lägger sitt ägg inne i träet.


Bild: Johan Jarnestad

2. Ägget kläcks till en larv, som lever skyddat i sin bohåla.


Bild: Johan Jarnestad

3. Larven omvandlas till en fullvuxen stekel och gnager sig i normala fall ut genom träväggen.


Bild: Johan Jarnestad

… blir angripen av parasit nummer två

1. Parasitstekeln Euderus set är specialiserad på att upptäcka ekparasitens larv i stadium två ovan. Den sticker in sin äggledare genom träet och lägger ett ägg i larven.


Bild: Johan Jarnestad

2. Ekparasiten utvecklas till synes normalt. Men när den ska gnaga sig ut gör den ett för litet hål och fastnar. På något okänt sätt har Euderus set manipulerat dess beteende.


Bild: Johan Jarnestad

3. Ekparasitens kropp blir nu mat åt Euderus set-larven, som i lugn och ro utvecklas till en vuxen stekel och sedan går ut genom ekparasitens huvud.


Bild: Johan Jarnestad

 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor