Det var mest män som kom från stäppen

Den omfattande migrationen till Europa österifrån för närmare 5 000 år sedan bestod nästan bara av män.

Publicerad
Två forntida migrationsvågor till Europa. 
Bild: Uppsala universitet

De två stora migrationer som format Europas befolkning under forntiden såg helt olika ut. Det framgår av en ny studie som baseras på dna-analyser av fynd från stenåldern och bronsåldern.

Den första migrationen, som förde jordbruket från Mellanöstern till Europa för nästan 10 000 år sedan, bestod av män och kvinnor i en jämn fördelning. Men den andra migrationen för 5 000 år sedan, från stäpperna i norr och Kaspiska och Svarta havet västerut, bestod till nio tiondelar av män.

– Det visar att det handlade om två helt olika processer, säger Mattias Jakobsson, professor i genetik vid Uppsala universitet och en av forskarna bakom studien.

– När jordbruket spreds från Mellanöstern så handlade det om en långsam förflyttning, generation för generation. Den drevs sannolikt på av befolkningsökningen. Detta skedde under flera tusen år, där nästa generation odlade upp nya områden en bit bort från sina föräldrars åkrar.

Den senare processen – som var mansdominerad – hade en helt annan karaktär, förklarar han. Det var en betydligt snabbare migration, även om den sannolikt skedde över flera generationer.

– Det kan handla om hövdingadömen där många unga män som hamnat utanför arvsstrukturer behövt ge sig i väg för att hitta nya resurser, säger Mattias Jakobsson, som tror att det till exempel kunde handla om krigiska expeditioner.

För 10 000 år sedan kom en migrationsvåg till Europa från Mellanöstern (nedre pilarna). Den andra vågen, för 5 000 år sedan, kom från stäpperna i östra Europa.


Bild: Johan Jarnestad

Ännu vet inte forskarna något om åldern på de män som gav sig i väg för 5000 år sedan. Men på sikt kan det avslöjas genom isotopstudier av skelettmaterial. Då kan forskarna även se om en enskild individ har bott på olika platser under sin levnad.

En viktig aspekt av den andra migrationsvågen var hästen, som då nyligen hade domesticerats.

– Vi vet att hästar då var ett nytt transportmedel och att de var involverade i denna migration, säger Mattias Jakobsson.

Han gissar att hästarna användes både som riddjur och som dragdjur. Vid denna tid fanns dock ännu inte några stigbyglar.

Finns det någon annan känd migration som påminner om denna?

– Ja, jag tänker på vikingarna, säger Mattias Jakobsson. Det handlade också om grupper av män som gav sig av, ibland i krigiskt syfte, ibland för att handla. Många av dem slog sig ned på andra platser, som Brittiska öarna, Island eller Ryssland. Jag tror att migrationen för 5 000 år sedan kan ha sett liknande ut.

Resultaten har publicerats i PNAS.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor