En lucka i bakteriernas försvar

Publicerad
Forskare har överlistat en av tuberkelbakteriernas strategier för att skydda sig mot antibiotika.

Vissa läkemedel mot tuberkulos angriper ett särskilt enzym hos bakterierna. Tyvärr kan bakterierna bli resistenta genom att sluta tillverka detta enzym. Nu har en internationell forskargrupp hittat ett ämne som via en tidigare okänd mekanism tvingar bakterierna att börja tillverka enzymet på nytt. Följden blir att läkemedlen återfår sin effekt, resistensen försvinner.

Den nya behandlingen botade möss från tuberkulos resistent mot medicinen etionamid, enligt en rapport i tidskriften Science. Etionamid kan ge kraftigt illamående och andra biverkningar, och används därför bara på patienter smittade av stammar som de vanliga medicinerna går bet på.

– För den gruppen är det här hoppfullt, säger Jerker Jonsson, tuberkulos-expert på Folkhälsomyndigheten, som tagit del av resultaten.

I hela världen upptäcktes cirka 580000 fall av tuberkulos med resistens mot minst en av de mest effektiva medicinerna år 2015, vilket ledde till 250 000 dödsfall.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor