För dig som vill hjälpa forskarna 2

Publicerad
 Naturens kalender samlar även in observationer om växter och bin. 

Om du är fokuserad på fåglar så kan du rapportera in observationer av flyttfåglar till det nystartade, svenska projektet Fågelkalendern. Då bidrar du till forskningen om hur fåglarna anpassar sig till klimatförändringarna.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor