”Vi vill mäta kvinnors makt och möjligheter”

Hur har den politiska situationen för världens kvinnor förändrats sedan förra seklets början? Svaren finns i en ny databas som nu öppnas för både forskare och allmänhet.

Publicerad
Amerikanskt frimärke från 2011 till minne av ­affischen från 1943, som var en del av USA:s ­mobilisering under andra världskriget.
Bild: iStock

Aksel Sundström, statsvetare vid Göteborgs universitet, är en av forskarna som har utvecklat den globala databasen Women’s political empowerment index, 1900–2012, inom projektet Varieties of Democracy.

1 | Vad är detta för index?

– Det är ett försök att skatta hur mycket makt och möjligheter kvinnor har fått i ett visst land vid ett visst tillfälle. Det finns förstås andra index sedan tidigare, men de har fått en del kritik. Flera av dem har även utifrån denna kritik förändrat sina frågor och metoder, vilket gjort jämförelser över tid svårgenomförbara.

2 | Varför är ert index bättre?

– Vi vill mäta kvinnors makt och möjligheter. Detta kan handla om flera olika saker, till exempel makt i den politiska eller formella sfären likväl som frihet i privatlivet. Det är viktigt att kunna skilja på detta. Till exempel: När Sovjetunionen upplöstes så minskade andelen kvinnor i parlamenten, samtidigt som kvinnors frihet ökade. Utvecklingen är sällan entydig, och detta vill vi kunna gestalta.

Grafik byggt på index över kvinnors fri- och rättigheter åren 1950, 1990 och 2010. Rött betyder stor frihet, grönt liten frihet, och färgskalorna är relativa för varje tidpunkt. Gråa ytor betyder ingen information. I fallet med länder från det forna Sovjetunionen har forskarna inte kodat dem för tiden innan de blev självständiga.


Bild: V-dem, Göteborgs universitet

3 | Hur har ni gått till väga för att bygga upp ert index?

– Vi har anlitat 2 600 experter från olika länder. De har skattat en mängd förhållanden för varje land och år, vilket vi sedan har sammanvägt. Till detta har vi även lagt in data och absoluta faktorer. Så vi försöker dels att ge en flerdimensionell bild, och dels att göra det över tid så att man kan urskilja trender och tendenser.

4 | Vad har ni sett hittills?

– Att kvinnor i dag har fått mer makt och större möjligheter på alla sätt än någonsin tidigare. Det är mycket tydligt. Sedan finns stora problem kvar. Det gäller särskilt i Mellanöstern och Nordafrika. Och i Ryssland har på senare år både kvinnors makt och frihet minskat.

Aksel Sundström

Aksel Sundström, forskare i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor