Fiskens bästa sida

Publicerad

Bild: iStock

Det är inte bara människor som är höger- eller vänsterhänta. Denna ”hänthet” har nyligen observerats hos en stor rovfisk, segelfisken, som attackerar sitt byte, sardinen, endast från höger eller endast från vänster. Människor är oftast högerhänta, men i en grupp segelfiskar är det ungefär 50–50. Varför?

  1. Segelfisken föds något böjd åt höger eller vänster vilket avgör attacksida.
  2. Sardinerna kan därigenom inte gissa vilken sida en segelfisk kommer att attackera från.
  3. Segelfisken bär på en mutation som ger nedsatt syn på ena ögat och attackerar därför från andra sidan. 
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor