Färre dödade i krig år 2016

Publicerad
Begravning efter bombattentat i Aleppo, där 128 personer dödades – varav minst 68 barn.
Bild: iStock

Världen har blivit lite fredligare sedan uppgången 2014, enligt nya siffror från Uppsala universitet.

År 2016 dödades drygt 102 000 människor i väpnade konflikter, enligt Uppsala conflict data program (UCDP).

– Det är en stor minskning sedan det senaste toppåret 2014. Det handlar om 20 procent färre dödade, säger Erik Melander, som är professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet och ansvarig för UCDP.

Han påpekar att de senaste årens svängningar huvudsakligen kan härledas till vad som sker i Syrien, där antalet dödsoffer var som störst för ett par år sedan.

– Den senaste tiden har varit lite lugnare, säger han. Men samtidigt är antalet flyktingar i världen fortfarande mycket högt.

För drygt tio år sedan hade vi en all time low vad gäller antalet döda i krig. Men även om världen blivit något våldsammare sedan dess så ser Erik Melander flera hoppfulla exempel.

– Vi ser att flera tidigare konflikthärjade världsdelar i dag är så gott som helt fredliga. Det handlar om Latinamerika, Östasien och södra Afrika. Det ger förstås hopp, säger han.

Det som oroar honom mest är att flera stormakter är inblandade i många av dagens svåraste konflikter, till exempel i SyrienIrak och Afghanistan.

– I Syrien stödjer USA och Ryssland olika parter i konflikten, säger Erik Melander. Då finns det förstås en risk att detta kan utvecklas till något riktigt farligt.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor