Multiplikatorer

Publicerad

Finns det något heltal n som löser ekvationen n · (n + 2) = 201620182020?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor