Svårast för äldre invandrare att få jobb i Sverige

Allt fler som invandrar till Sverige är äldre än 40 år. Denna grupp har extra svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Publicerad

Forskare vid Göteborgs universitet har analyserat ålder och integration på arbetsmarknaden för dem som invandrade till Sverige åren 1990, 1994, 1998 och 2002. Det visade sig att de som var 40 år gamla eller äldre när de anlände hade betydligt svårare att ta sig in på arbetsmarknaden än de yngre. Detta gällde särskilt invandrare från fattiga länder. Sedan 1990 har dessutom andelen invandrare som är äldre än 40 år vid ankomsten till Sverige ökat.

Bland de personer som var i åldrarna 40–44 år när de anlände till Sverige år 1990 hade över 40 procent ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden tio år senare. Bland de äldre var andelen ännu större.

Forskarnas data visar också att för dem som inte fått arbete under det första decenniet i Sverige är chansen mycket liten att komma in i arbetslivet senare.

Tar tid för äldre att komma i arbete Grafen bygger på uppgifter om personer i olika åldrar som invandrade till Sverige år 1990 och visar hur lång tid det tog för dem att få en anställning.

Bäst förutsättningar att få arbete har de som kommer till Sverige före 35–40-årsåldern. Att ha en svensk partner ökar chansen, liksom att flytta till Stockholm. Män kommer i arbete snabbare än kvinnor, och utbildningsnivån spelar en stor roll.

Resultaten är publicerade i IZA Journal of development and migration.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor