Var ligger norr i rymden?

Man läser ibland att astronomer har upptäckt till exempel ett berg i närheten av en planets nordpol. Kan det inte lika gärna vara dess sydpol? Vad avgör vad som är ett visst väderstreck där ut i rymden?

/Leena

Publicerad

Så hittar du norr på andra planeter i solsystemet
Utgångspunkten är det plan som planeternas banor bildar runt solen. Den pol som ligger i samma hemisfär som jordens nordpol är nordpol.


Bild: Johan Jarnestad

Alla planeter har två poler, och de andra planeternas nordpoler är de som pekar mot samma hemisfär, alltså samma halva av himlen, som jordens nordpol gör. Planeterna roterar i ett plan (som på en skiva) runt solen. Detta plan utgör gränsen mellan de två halvorna.

Eftersom det finns små skillnader i lutning mellan olika planeters banor runt solen utgår den exakta definitionen från det så kallade invariabla planet, vilket är ett slags genomsnitt.

Om man tittar på jordens nordpol uppifrån ser den ut att rotera moturs. Alla andra planeter utom Venus och Uranus roterar åt samma håll. Antagligen har alla planeter roterat moturs ursprungligen, men Venus och Uranus har råkat ut för krockar eller störningar som har gjort att de har ”tippat” över och den ursprungliga nordpolen har hamnat ”nedåt” och i stället blivit sydpol. Uranus avviker också med en ovanlig lutning, som kan beskrivas som att planeten rullar fram på sin bana runt solen. Övriga planeter, däribland jorden, har en axel som pekar tydligt bort från rotationsplanet.

/Maria Sundin, astrofysiker, Göteborgs universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor