Varför blev manodepression bipolär sjukdom?

Vad är anledningen till att det som förut kallades manodepression numera benämns bipolär sjukdom? Är det enbart ett namnbyte, eller speglar det ett förändrat synsätt på sjukdomen?

/Lena

Publicerad

Bipolär sjukdom, bipolär affektiv sjukdom och manodepressiv sjukdom är tre helt synonyma benämningar på samma sjukdom. Inom medicinska och vetenskapliga kretsar används numera benämningen bipolär, men i dagligt tal hör man fortfarande beteckningen manodepressiv. För många år sedan frångick man benämningen manodepressiv för att tydligare skilja sjukdomen från depression. Synsättet har samtidigt utvecklats på så sätt att bipolär sjukdom delas upp i olika grupper beroende på maniernas allvarlighetsgrad, till exempel typ 1 och typ 2, eller efter sjukdomsförlopp såsom snabbsvängande, så kallad rapid cycling. I samband med begreppet manodepressiv sjukdom talar man sällan om sådana kategorier.

Möjligen kan det också vara så att benämningen manodepressiv sjukdom i högre grad är associerad med gamla tiders föreställningar om psykisk sjukdom och på så sätt är mer stigmatiserande för den som drabbas.

/Lena Backlund, överläkare, Psykiatri Sydväst, Stockholms läns landsting

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor