Hur lagras minnen?

Jag har hört och läst mycket om hur minnet fungerar och hur olika delar av hjärnan och hjärncellerna interagerar. Men hur lagras minnet i de enskilda hjärncellerna?

/Gunnar Modén, Norge

Publicerad
Minnen lagras genom att flera olika delar av hjärnan samverkar.
Bild: iStock

Vi har olika minnessystem som gör det möjligt att lagra information över kortare och längre tid. Det kan handla om korttidsminne för ett OCR-nummer som ska matas in. Det kan även handla om att lagra minnesrepresentationer för hur man slår en golfsving, faktakunskaper som huvudstäder eller episoder såsom vad man gjorde på sin senaste semester. Dessa minnen lagras inte i enskilda hjärnceller eller specifika ”minnesområden”, utan olika delar av hjärnan involveras för olika slags minnen.

Även för ett visst minnessystem, som episodiskt minne, är flera olika områden och populationer av hjärnceller involverade i minneslagringen. Ett semesterminne, till exempel, kan involvera många olika intryck (syn, hörsel, lukt, smak), och de delar av hjärnan som vi använder för att registrera dessa sinnesintryck är även involverade i minneslagringen. Här spelar även hippocampus en viktig roll, som kopplar ihop de områden som är involverade i att lagra minnet. Minnet kan därmed sägas finnas i kopplingarna, synapserna, mellan de olika nervcellsgrupper som är del av nätverket. På ett likartat sätt kan andra slags minneslagring kopplas till förändringar i förbindelser mellan nervceller.

På senare år har det påvisats att nervceller kan nybildas i hjärnan, bland annat i trakterna kring hippocampus. Sådan nybildning av nervceller kan sannolikt bidra på ett positivt sätt till ny minneslagring. Men aktuell forskning tyder även på att den kan bidra till att redan skapade minnen glöms bort.

/Lars Nyberg, professor i psykologi och neurovetenskap, Umeå universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor