Kan atoller växa ifrån havshöjningen?

Önationen Kiribati vilar på 32 atoller som enligt många forskare riskerar att utraderas genom stigande havsnivåer, eftersom höjden över havet är som mest två meter. Men i Wikipedias artikel om Kiribati står det: ”många tror att [öarna] är sårbara vid förändringar av havsytans nivå ... [men] detta är korallöar och tillväxten är cirka 4 mm per år. (Vattenytan höjs f.n. med ca 2–3 mm per år.)” Skribenten tycks mena att koralltillväxten på höjden mer än väl kompenserar höjningen av havsnivån. Men på vilket sätt tillväxer en atoll?

/Ulla Riis, Uppsala 

Publicerad
Kiribati i Stilla havet är en av de platser som hotas av stigande havsnivåer till följd av klimatförändringarna.
Bild: iStock

En atoll växer genom att det omgivande korallrevet växer – genom vågrörelser bryts koralldelar av och bildar korallsand som bygger på själva atollön. Stormar kan bidra till att öka tillväxten av atoller, genom att mer korallmaterial bryts av och forslas upp på stränderna. Men stormar kan även motverka atollens tillväxt genom att förstöra växtlighet som binder sand och jord på land.

Havsnivåhöjningar är bara en del av de klimatförändringar som vi står inför. Varmare och surare hav är en annan del av problemet, som också kan påverka korallerna negativt. Temperaturökningar kan göra att själva koralldjuren, polyperna, dör så att bara döda skelett återstår. Försurning av havet på grund av ökande koldioxidhalt i atmosfären kan göra det svårare för koralldjuren att bilda nytt skelett, och att döda korallskelett blir porösa av det lägre pH-värdet och lättare bryts sönder. Detta kan visserligen tillfälligt öka mängden korallsand som tillförs atollerna, men på längre sikt innebär en minskning av korallrevens tillväxt att även atollernas tillväxt minskar.

Kiribati påverkas också på andra sätt av klimatförändringarna – torrperioderna blir längre, vilket försvagar växtligheten och gör den mindre motståndskraftig mot oväder, samtidigt som stormar och orkaner blir vanligare.

Även om vi sett att atoller har kunnat hålla jämna steg med havsnivåhöjningar de senaste decennierna, och till och med vuxit, så kan vi alltså inte anta att det kommer att fortsätta på samma sätt framöver.

/Susanna Strömberg, forskare i marinbiologi, Göteborgs universitet

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor