Välutbildade lever längre

Två trender präglar medellivslängdens utveckling i Sverige: Skillnaden minskar mellan män och kvinnor samt ökar mellan hög- och lågutbildade.

Publicerad
De som har en eftergymnasial utbildning lever allt längre.
Bild: Istock

I början av 1970-talet hade Sverige världens högsta medellivslängd. Sedan dess har vi passerats av flera andra länder. Men medellivslängden ökar fortfarande..

Ökningen ser dock olika ut för olika grupper, rapporterar Statistiska centralbyrån. Sedan 1980 har männens förväntade medellivslängd ökat med nästan åtta år och kvinnornas med drygt fem år. Men kvinnor lever fortfarande längre än män – den förväntade livslängden är 84 år för kvinnor och 80,5 år för män.

Samtidigt som skillnaderna mellan män och kvinnor minskar så ökar klyftan mellan människor med olika utbildningsnivå – och den klyftan är betydligt större. De som har eftergymnasial utbildning lever i genomsnitt mer än fem år längre än de med enbart förgymnasial utbildning, räknat från 30 års ålder. Sedan 2010 har denna skillnad ökat med mer än ett halvår.

Högutbildade kvinnor har alltså fortfarande allra längst liv, men de som ökar sin livslängd snabbast är de högutbildade männen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor