Bro utskriven med 3D-skrivare

I Nederländerna kan cyklister nu färdas på världens första 3d-utskrivna betongbro.

Publicerad
Bron skrivs ut i betong och armeras samtidigt med ståltråd. 
Bild: BAM Infra/Wim Geuzendam

Cyklister i den nederländska staden Gemert kan numera rulla över världens första 3D-utskrivna betongbro. Delarna till den åtta meter långa cykelbron är utskriven med hjälp av en 3D-skrivare för betong på det tekniska universitetet i Eindhoven. Efter utskrift fraktades delarna till Gemert, där de sammanfogades och lyftes på plats över ett litet vattendrag.

Brodelarna har byggts upp lager för lager samtidigt som metalltråd bakats in i betongen som armering. Totalt handlar det om 20 kilometer tunn metalltråd.

Den stora fördelen med 3D-utskriven betong är att materialåtgången minskar, och därmed koldioxidutsläppen. Tillverkningen av cement, som ingår i betong, står för omkring 7 procent av de globala koldioxidutsläppen.

Under utskriften bakas en metalltråd in i betongen som armering.

De färdiga delarna lyfts på plats.

– Genom 3D-tekniken behöver vi bara placera betong där det behövs och utelämna den där den inte behövs, säger Theo Salet, professor i betongbyggnad vid det tekniska universitetet i Eindhoven.

En annan fördel är att broar och byggnader kan få ny och smäckrare utformning med bibehållen hållfasthet.

– I framtiden kan vi vänta oss att arkitekterna gör många spännande former med hjälp av 3D-skrivare, säger Theo Salet.

Bron i Gemert, som är uppförd i samarbete med företag och lokala myndigheter, har dock en ganska enkel form. Enligt Theo Salet har fokus först och främst legat på att göra den tillräckligt stark.

Det är inte första gången 3D-skrivare används för att skriva ut stora strukturer. På flera håll i världen pågår försök med att skriva ut hela hus.

Tredimensionella utskrifter kan även göras i andra material. I ett annat nederländskt projekt, som beräknas vara klart under 2018, skrivs en bro ut i stål med hjälp av en robot.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor