Färre döda i terrordåd

Antalet offer för den globala terrorismen har dalat något sedan 2014, samtidigt som allt fler länder drabbas.

Publicerad
Antal dödade i krig och av terror åren 1985–2016. De två olika färgerna på kurvan över döda i krig motsvarar två olika källserier: ljust för PRIO och mörkt för UCDP.
Bild: Global terrorism index 2017

Terrorismen ökade kraftigt i världen i början av 2010-talet, men har nu sjunkit något enligt Global terrorism index 2017. Under 2016 dödades drygt 25 000 människor i terrordåd, vilket är en minskning med 22 procent sedan toppåret 2014. Men samtidigt som antalet dödade har sjunkit så har terrorismen spridit sig till fler länder. Sammanlagt drabbades 77 länder av terrordåd med minst ett dödsoffer som följd under 2016. Det är det högsta antalet under 2000-talet.

Drygt 70 procent av de som dödades av terrorister befann sig i något av de fem länderna Afghanistan, Nigeria, Syrien, Irak eller Pakistan. Islamiska staten, Boko Haram, al-Qaida och talibanerna ligger bakom merparten av dödandet.

Antal dödade i krig och av terror åren 1985–2016. De två olika färgerna på kurvan över döda i krig motsvarar två olika källserier: ljust för PRIO och mörkt för UCDP.


Bild: Global terrorism index 2017

Global terrorism index mäter terrorism i 163 länder, där 99 procent av världens befolkning bor. Analyserna genomförs av Institute for Economics and Peace, som finns i Sydney, New York och Mexico City.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor