Varför finns vänsterhänta?

Eftersom högerhänthet är så vanligt och vänsterhänthet ganska ovanligt undrar jag om det finns någon fördel för människor att vara högerhänta?

/Sara K., elev på Hvitfeldtska gymnasiet

Publicerad
I kombination med bläck kan vänsterhänthet ibland upplevas som ett problem.
Bild: Istock

Många forskare har försökt förstå och beskriva fenomenet ”hänthet”, men något enkelt och definitivt svar på frågan om dess orsaker finns inte ännu. Vi har faktiskt snarare rört oss i motsatt riktning på senare år – ju mer avancerad teknik vi får för att studera skillnaderna mellan hjärnans två sidor, desto längre kommer vi från ett allmängiltigt svar. Hänthet beror på att våra hjärnhalvor specialiserar sig på olika färdigheter, men principerna för hur denna specialisering går till har visat sig vara mindre generella än man tidigare trott.

Hänthet är inte ett isolerat fenomen, utan samverkar med hjärnhalvornas specialisering på andra områden – sensoriskt, kognitivt, emotionellt och språkligt. Men forskningen visar att många av de populära generaliseringarna om hänthet som florerar tycks sakna stöd – till exempel att vänsterhänta skulle vara mera uppfinningsrika, konstnärliga och känslomässiga, medan högerhänta skulle vara mer logiska och analytiska.

En rad evolutionära, genetiska, biologiska och miljömässiga förklaringar har föreslagits till varför människan utvecklat så stark dominans av högerhänthet. I dag talar nog det mesta för att det rätta svaret är en kombination av dessa teorier: Att vi blev tvåbenta och upprättstående, började använda verktyg och kommunikativa gester samt utvecklingen av ett mera avancerat språk har tillsammans successivt lett till en större specialisering mellan hjärnhalvorna samt en kraftigare koppling (hjärnbalk) mellan hjärnhalvorna. De så kallade spegelneuronerna, som förmodligen haft en avgörande roll för vår förmåga att imitera och lära in framgångsrika rörelser och beteenden, kan också ha förstärkt hjärnans sidospecialisering och hänthet. Studier visar att även utvecklingsavvikelser (orsakade av blödningar, syrebrist eller skadliga ämnens påverkan under hjärnans tidiga anläggningsfas) och kromosommissbildningar har avgörande betydelse för utveckling av hänthet och andra funktionella sidoskillnader.

I dagens samhälle, skapat av en majoritet högerhänta, är det nog ofta något lättare att vara högerhänt. Men vänsterhänta och de som inte har en tydligt utvecklad handpreferens kan ha fördelar i vissa situationer. Till exempel kan en vänsterhänt badmintonspelare vara svårare att förutsäga för motståndarna – och pianospelande ställer höga krav på så kallad bimanuell färdighet.

Alldeles oberoende av hänthet är dock människans hjärna extremt anpassningsbar till de miljöer och utmaningar som vi ställs inför – barns hjärnor i synnerhet.

/Louise Rönnqvist, professor i biologisk utvecklingspsykologi, Umeå universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor