Bollsinne

Publicerad

Bild: Jurgen Freund / Nature Picture Library / IBL

Vilket djur har tillverkat de små sandkulorna på bilden?

  1. En dyngbagge
  2. En sandkrabba
  3. Ett myrlejon
  4. En sandödla
  5. En sandtaggbening
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor