Fler vägar till hörsel – och hör sen

Tre helt nya typer av nervceller har upptäckts i örat. Genom att undersöka deras funktion hoppas forskare i framtiden kunna behandla tinnitus och andra hörselskador.

Publicerad
En svensk forskargrupp har upptäckt nya typer av nervceller i innerörat.
Bild: Istock

Ljudets väg från ytterörat in till hjärnan går genom hörselsnäckan, cochlea, i innerörat. Där omvandlas ljudet till elektriska signaler som skickas vidare genom hörselnerven till hjärnan och blir till det vi uppfattar som ljud.

Hittills har man känt till två typer av nervceller, typ 1 och typ 2, i hörselnerven, där man tror att typ 2 är kopplade till skador i hörselsnäckan. Det var när en grupp forskare vid Karolinska institutet, KI, skulle undersöka typ 2-cellerna som de upptäckte att typ 1-cellerna, som utgör cirka 95 procent av cellerna i hörselnerven, i själva verket består av tre olika typer.

Problemet är att det är svårt att se skillnad på dem.

– Det är lite som att ha en massa svarta kablar utan att kunna se vad som sker inuti, säger François Lallemend, som leder forskargruppen vid institutionen för neurovetenskap på KI.

Med hjälp av en relativt ny metod, encells-rna-sekvensering, har forskarna kunnat märka celltyperna med olika färger för att studera dem närmare. De tre celltyperna tycks ha olika funktioner och skiljer sig åt i synapserna, det vill säga i kontakten där de tar emot ljudsignalen från hörselhåren i snäckan för att skicka vidare till hjärnan. Troligen avkodar de var sitt omfång av ljudnivåer. Och vi behöver alla tre celltyper för att kunna hantera olika ljudnivåer i vardagen.

Forskarnas hypotes är att överkänslighet för ljud uppstår när kontakten mellan hårceller och en viss typ av nervceller bryts.

– Människor som utsätts för höga ljud, till exempel musik, buller eller en pistolknall, kan få bestående hörselskador, många även tinnitus. Om vi vet vilka typer av nervceller som ger upphov till ljudöverkänslighet kan vi också försöka ta fram behandlingar för att skydda eller reparera cellerna, säger François Lallemend.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor