Handels är inte ett universitet

Hur formas Sveriges ekonomiska elit? Mikael Holmqvist har forskat om Handelshögskolan i Stockholm och presenterar resultatet i boken Handels. Maktelitens skola.

Publicerad
7 frågor till Mikael Holmqvist professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet.

1 | Varför har du skrivit denna bok?

– Jag håller på med ett större forskningsprojekt om Sveriges eliter, och en förhållandevis stor del av landets maktelit utbildas ju på Handelshögskolan i Stockholm. Och den samhällsvetenskapliga forskningen om eliter är mycket eftersatt i Sverige. Dessutom är företagsekonomi det största universitetsämnet i Sverige i dag, och Handels var de första att undervisa i detta. Så detta behöver studeras.

2 | Varför är forskningen om eliter så eftersatt i Sverige?

– Samhällsvetare har tidigare främst fokuserat på så kallad misärforskning – om utsatta och arbetslösa människor. Vi har även haft en uppfattning om att Sverige varit ett jämställt samhälle som saknat tydliga eller betydelsefulla eliter. Men i dag tror jag att allt fler upplever att det verkligen finns ekonomiska eliter, på ett helt annat sätt än för ett par decennier sedan.

3 | Hur har du gått till väga som forskare?

– Jag började med att ta kontakt med studenter på golvet. Jag gick till deras lokaler och pratade med dem. Sedan växte frågan och jag började mer systematiskt att intervjua anställda och gå igenom arkiv och så vidare.

4 | Vem läser på Handels?

– Om man vänder på frågan: Vem läser inte på Handels? Då blir den mycket lätt att besvara. Det är en person med arbetarbakgrund. Och detta är mycket statiskt. Detta är inte en plats för dem som kommer från studieovana hem, bland annat för att Handels haft som policy att inte växa eller öppna upp. Det ska gå få elever på Handels. Om man jämför med Handelshögskolan i Köpenhamn, som på många sätt liknar Handels rent historiskt, så har den i dag 22 000 studenter, alltså långt fler än när den grundades. Handels i Stockholm har fortfarande bara 2000 studenter.

5 | Var hamnar Handelsstudenterna sedan?

– De får bra jobb. Handels förser näringslivet med framtida makthavare, och har gjort så länge. Merparten går till konsultbranschen eller finansbranschen. Mycket få går till industrin eller till offentlig sektor. Där har det alltså skett en specialisering.

6 | Vad förvånade dig mest under arbetet?

– För det första studentkårens mycket starka ställning. Det är som en skola i skolan. Den fostrar studenterna på många sätt. Det andra är att jag trodde att Handels var ett universitet i gängse bemärkelse när jag inledde studien. Det tycker jag inte i dag – det är snarare ett företag. Ett universitet är oberoende och transparent. Handels är varken eller. Det är en sluten miljö.

7 | Har du fått några reaktioner från Handels på din bok?

– Jag vet att man köpt in boken till alla anställda. Jag hoppas att de läser den nu, så att de kan reflektera över sin egen verksamhet.

Handels. Maktelitens skola

Mikael Holmqvist
Atlantis

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor